การบริการวิชาการ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม

      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรและอาหารโดยนักศึกษาสู่ชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม อบรมให้กับชุมชนแม่ริม ขี้เหล็ก และแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      นอกจากนี้ภายหลังการอบรมยังสามารถขอยื่นรับสินเชื่อ จาก ธนาคารออมสิน สาขาแม่ริม ใน โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดธุรกิจ
20220401081058.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081101.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081102.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081100.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081057.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081103.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081101(1).jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081059.jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220401081058(1).jpg - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส้ม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web