การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญปีใหม่เมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญปีใหม่เมือง พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ล่วงลับไปแล้ว 
        โดยมีเจ้าเพ็ญฉาย สิโรรส ทายาท เจ้าชื่น สิโรรส ผู้ก่อตั้งและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ได้นำคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขมาคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีอาจารย์จันทร์แก้ว เมืองใจ และอาจารย์ประยูร อำไพพันธุ์ อาจารย์อาวุโสกล่าวให้พร ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
20220421013929.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013933.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013934.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013918.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013921.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013915.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013926.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013922.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013917.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013928.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013916(1).jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013920.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013935.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013931.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013927.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013913.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013925.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013916.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013923(1).jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013914.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013930.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013932.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013930(1).jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013923.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013919.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013936.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220421013924.jpg - พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web