การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220425065807.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065813.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065810(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065812.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065809.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065806.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065811.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065808.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220425065810.jpg - การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web