ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

นายวีรวุฒิ เตจา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220502025255.jpg - นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502025254.jpg - นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502025253.jpg - นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502025252.jpg - นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502025251.jpg - นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web