การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร การแข่งทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7  ได้แก่สาขาวิชาเกษตรศาตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เจ้าภาพโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220502044255.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044259.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044253.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044300.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044258.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044256.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044303.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044257.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044301.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044302.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220502044254.jpg - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web