การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร ในชื่อทีม 8 สหาย ลูกชิ้นปั้นสด การแข่งทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220504034413(1).jpg - การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504034413.jpg - การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504034412.jpg - การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504034411.jpg - การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220504034410.jpg - การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web