ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานเปิดงาน มีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไก่แม่ฮ่องสอน และแนะนำหลักสูตรของคณะ โดย ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาไก่พื้นเมือง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
20220507140921.jpg - ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220507140920.jpg - ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220507140918.jpg - ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220507140922.jpg - ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220507140917.jpg - ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web