การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

        นางสาวเกวลิน สายบุญทา และนางสาวโมนิก้า เซง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร ในชื่อทีม น้ำจิ้มมะแขว่นเชียงใหม่ : พันธุกรรมล้ำค่า พืชป่าสู่นวัตกรรม ทำกินก็ง่าย ทำขายก็ดี
        การแข่งทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผลการประกวด ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220509072352.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072344.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072342.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072346.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072351.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072345.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072347.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072340.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072348.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072341.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072349.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072343.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509072350.jpg - การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web