พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยนางสาวนิโลบล ยืนหมั้น นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสโมสรนักศึกษา ให้กับ นาวสาวรักษ์ศิกา ณ เชียงใหม่ นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี เป็นประธานส่งมอบหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220509073620.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073621.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073624.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073619.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073623.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073612.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073613.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073623(1).jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073617.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073615.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073614.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073616.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073622.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220509073618.jpg - พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web