การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลนีการเกษตร จัดการประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810041801.jpg - การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810041638.jpg - การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810041802.jpg - การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web