การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220512090614.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090616.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090615.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090617.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090612.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090619.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220512090613.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web