การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220628073121.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073116.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073124.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073126.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073123.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073127.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073119.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220628073117.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web