กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563 โดยใช้ชื่อกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองกลาง และได้รางวัลชมชย การนำเสนอผลดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210809024522.jpg - กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024524(1).jpg - กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024525.jpg - กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024523.jpg - กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024524.jpg - กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web