การบริการวิชาการ

Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810082924.jpg - Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810082923.jpg - Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810082922.jpg - Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่รอแล้วนะ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web