การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วยพิธีไหว้ศาลปู่ย่า และบูชาพระพิฆเนศวร พิธีเปิดโครงการโดย รศ.ดร.กัลธิมา พิชัย รักษาราชการแทนคณบดี และพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา โดยหลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง สวดเจิญพระพุทธมนต์และให้โอวาทแก่บุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210811011817.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011759.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011807.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011810(1).jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011815.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011800.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011758.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011803.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011757.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011809.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011806.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011814.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011805.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011818.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011819.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011801.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811011804.jpg - พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web