ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ..

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายธนชิด บัวกาบ รับรางวัลนักศึกษาที่หน่วยกิจกิจกรรมเยอะที่สุ..

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม